Menu

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Trang web với tên miền “Okiaf.com.vn” “Okiaf.com” và “Okiaf.vn” cũng như ứng dụng Okiaf trên điện thoại là tài sản của Công ty cổ phần Dịch vụ Gia đình Okiaf (“Okiaf”). Trang Web này và ứng dụng Okiaf trên điện thoại sau đây được gọi chung là “Phần mềm Okiaf”. Việc truy cập và/hoặc sử dụng Phần mềm Okiaf đồng nghĩa với việc Quý khách đã hiểu rõ, hoàn toàn đồng ý và cam kết thực hiện đúng với các điều khoản sau đây (“Điều khoản sử dụng”):

Nội dung Phần mềm Okiaf

Những nội dung Phần mềm Okiaf là toàn bộ hay là một phần như thương hiệu, biểu tượng, hình ảnh, biểu trưng, hình tượng, phần mềm, văn bản và những nội dung khác đều là tài sản của Okiaf và/hoặc các nội dung thông tin do Okiaf kiểm soát.

Thương hiệu Okiaf bao gồm logo, tên gọi, màu sắc, biểu tượng và các nhãn mác dịch vụ được hiển thị trên Phần mềm Okiaf đã được bảo hộ theo quy định của pháp luật.

Với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp các nội dung được hiển thị trên Phần mềm Okiaf, Okiaf có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, xóa bất kỳ nội dung nào của Phần mềm Okiaf vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo. Các nội dung về sản phẩm, dịch vụ hiển thị trên Phần mềm Okiaf mang tính chất giới thiệu và không mặc nhiên có hiệu lực áp dụng vào bất kỳ thời điểm, địa điểm nào mà Quý khách truy cập.

Không ai được thay đổi, xoá, huỷ, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép, sử dụng vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ một phần hoặc toàn bộ những tài liệu này mà nếu không được Okiaf chấp thuận trước bằng văn bản. Việc sử dụng này là hợp pháp nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:
a) Cho chính mục đích giao dịch với Okiaf
b) Khi sử dụng phải trích dẫn nguồn và giữ nguyên dường dẫn đến tài liệu gốc, giữ nguyên tính toàn vẹn của thông tin và đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của Okiaf đối với các tài sản trí tuệ trên Phần mềm Okiaf.

Truy cập và sử dụng

Okiaf nghiêm cấm sử dụng trái phép Phần mềm Okiaf, bao gồm nhưng không giới hạn, việc truy cập trái phép vào Phần mềm Okiaf, dùng sai mật khẩu hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin và tài liệu nào được đăng tải trên Phần mềm Okiaf. Trong trường hợp phát hiện việc truy cập và sử dụng trái phép Phần mềm Okiaf, Okiaf có thể lập tức chấm dứt thỏa thuận này và/hoặc quyền truy cập vào Phần mềm Okiaf của Quý khách tại mọi thời điểm mà không cần thông báo trước và yêu cầu Quý khách bồi thường thiệt hại (nếu có).

Thư điện tử

Okiaf không bảo đảm rằng các thư điện tử được gửi đến Okiaf qua đường Internet sẽ được bảo đảm tính bảo mật. Okiaf sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra với người sử dụng nếu sử dụng thư điện tử không được bảo mật (nếu có). Okiaf không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, hoặc là hậu quả phát sinh từ việc sử dụng Phần mềm Okiaf không đúng quy định, không đúng hướng dẫn và/hoặc không tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin.

Giới hạn trách nhiệm

Với những trách nhiệm theo bất kỳ điều kiện hay bảo đảm nào mà không thể được loại trừ theo quy định của pháp luật, sẽ được giới hạn bởi việc Okiaf quyết định việc lựa chọn để thay thế, sửa chữa, tái cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hay thanh toán cho các chi phí tái cung cấp dịch vụ hoặc sửa chữa sản phẩm đó.

Không bảo đảm

Okiaf trong giới hạn được pháp luật cho phép, trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, mất mát, thiệt hại nào trực tiếp hay gián tiếp phát sinh có liên quan đến Phần mềm Okiaf và/hoặc các trang web liên kết khác hay từ việc bên nào sử dụng hoặc không sử dụng được Phần mềm Okiaf do lỗi, sai sót, gián đoạn, chậm trễ trong hoạt động hay truyền dữ liệu, do virut, lỗi hệ thống hay đường truyền.

Okiaf xây dựng các thông tin và các tài liệu trên Phần mềm Okiaf với sự thận trọng tối đa. Tuy nhiên, Okiaf không bảo đảm tính chính xác tuyệt đối, phù hợp và đầy đủ của những nội dung đăng tải trên Phần mềm Okiaf, và trong giới hạn được pháp luật cho phép, Okiaf không chịu trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và tài liệu, các bảo đảm không vi phạm quyền, quyền sở hữu của bên thứ ba, hoặc bảo đảm Phần mềm Okiaf không bị nhiễm virút.

Đối với vấn đề về quá trình truyền tính hiệu và việc tải thông tin, Okiaf không bảo đảm rằng: các đường truyền dữ liệu không bị chậm, gián đoạn, lỗi, mất tín hiệu của đường truyền gây ra bởi các thiết bị truyền phát không thuộc sự kiểm soát của Okiaf, không chứa đựng virút, nhiễm các chương trình gây hại hoặc không có tổn thất đối với hệ thống máy tính của Quý khách.

Để việc tải thông tin được bảo đảm an toàn, Quý khách có trách nhiệm sử dụng các thiết bị, chương trình bảo vệ phù hợp và thực hiện việc quét virut và/hoặc các chương trình gây hại.

Các trang web liên kết

Okiaf không chịu trách nhiệm về bất cứ thông tin, tài liệu, sản phẩm, dịch vụ và nội dung nào được đăng tải, cung cấp tại các trang web khác liên kết đến Phần mềm Okiaf và vấn đề an toàn và bảo mật của các trang web đó. Khi truy cập, sử dụng những trang web liên kết khác, Quý khách phải tuân theo các quy định sử dụng, an toàn và bảo mật của các trang web đó và tự chịu trách nhiệm về những tổn thất, thiệt hại cho việc truy cập, sử dụng đó.

Quyền và nghĩa vụ của Okiaf

Minh bạch về tài khoản, giá cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Okiaf.

Đảm bảo những người cung cấp dịch vụ (“Người cung cấp dịch vụ) được Okiaf kết nối cho khách hàng đã được xác minh lý lịch, nguồn gốc rõ ràng và có xác nhận của chính quyền địa phương, đã được kiểm tra, đào tạo về nghiệp vụ theo tiêu chuẩn của Okiaf.

Giải đáp các thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

Đảm bảo môi trường làm việc tốt, an toàn và lành mạnh (không có hoá chất độc hại, không bị ô nhiễm, không có các hành vi quấy rối, xâm phạm tính mạng, danh dự, nhân phẩm) cho Người cung cấp dịch vụ.

Tự bảo quản và chịu trách nhiệm quản lý tài sản của mình khi Người cung cấp dịch vụ đến làm việc tại nhà khách hàng.

Trong trường hợp có nghi ngờ Người cung cấp dịch vụ có hành vi vi phạm pháp luật (trộm cắp hoặc làm hư hỏng tài sản của khách hàng), trong vòng 24 giờ, khách hàng thông báo cho Okiaf để phối hợp xử lý. Trước khi có kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền thì khách hàng không được cung cấp thông tin cho bất kỳ cơ quan, tổ chức nào không có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của Okiaf.

Hướng dẫn, giám sát Người cung cấp dịch vụ trong quá trình thực hiện công việc để đảm bảo hiệu quả tốt nhất.

Thanh toán đầy đủ chi phí dịch vụ đã thực hiện và vật tư đã cung cấp (nếu có).

Tự chịu trách nhiệm về các thoả thuận khác (nếu có) giữa khách hàng và Người cung cấp dịch vụ ngoài các dịch vụ đã được đặt thông qua Okiaf.

Được quyền hủy dịch vụ đă đặt tuy nhiên cần tuân thủ các điều kiện hoàn hủy của từng loại hình dịch vụ.

Tạm ngừng, từ chối cung cấp dịch vụ

Okiaf có quyền đơn phương tạm dừng hoặc từ chối cho phép khách hàng đặt dịch vụ nếu khách hàng vi phạm các quy định trong Điều khoản sử dụng và các quy định sau:

Vi phạm Số ngày khoá đặt dịch vụ
3 lần huỷ dịch vụ liên tiếp trong vòng 1 tuần 7 ngày
4 lần huỷ dịch vụ liên tiếp trong vòng 1 tuần 14 ngày
5 lần huỷ dịch vụ liên tiếp trong vòng 1 tuần 28 ngày
Trên 5 lần huỷ dịch vụ liên tiếp trong vòng 1 tuần Vĩnh viễn

Hủy dịch vụ: đuợc hiểu là khách hàng tự hủy dịch vụ hoặc không báo hủy nhưng khi Người cung cấp dịch vụ đến (hoặc gọi điện) thì từ chối nhận dịch vụ. Hủy dịch vụ liên tiếp được hiểu là giữa các lần hủy không có lần nào dịch vụ được thực hiện.

Giải quyết tranh chấp và khiếu nại

Khi xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, hai bên sẽ ưu tiên tiến hành giải quyết công việc thông qua việc tự thương lượng, hoà giải, trên tinh thần hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không, mọi mâu thuẫn, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Toà án Nhân dân có thẩm quyền.